Welcome! » Log In » Create A New Profile

Voluntary Leadership in Real Estate

Posted by blognhansuvn 
Voluntary Leadership in Real Estate
November 29, 2018 08:17PM
Lãnh Đạo Bằng Khối Óc Trong Ngành Bất Động Sản
Ngày nay, trong thời đại thị trường biến đổi qua việc thảo luận các giá trị mang lại, giúp công ty có thêm cơ hội kinh doanh và động viên những người lao động lẫn các đối tác. TÍCH LŨY KINH NGHIỆM ĐỂ TRỞ THÀNH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH CÔNG ta cần xây dựng những nền tảng, những nguyên tắc cũng như các giá trị chung để chỉ dẫn định hướng chọn lựa, nuôi dưỡng những giá trị từ trong trái tim và khối óc cũa những người lao động,làm cho họ nhât trí và tôn trọng khát vọng cùa họ để họ tự tin và mạnh mẽ về mục đích kinh doanh và bản sắc cùa công ty.
 

những nguyên tắc cũng như các giá trị chung để chỉ dẫn định hướng chọn lựa
 
Rút ngắn khoảng cách đại lý khi nền công nghệ phát triển, xuất phát có thể nhiều người với nhau và kết nối với nhau qua web toàn cầu. Những tư tưởng giá trị sẽ được xuyên suốt. Kết hợp ý tưởng điạ phương. Tạo nền tảng vững chắc cho đối tác, tôn trọng lẫn nhau và sự gắn bó chặt chẽ với những giá trị theo đó họ sống, có nghĩa làm cho họ tin là họ đang được dẫn dắt bởi những giá trị chung phổ quát cho phép họ truyền đạt hợp tác trong nền tảng dân tộc hooặc những văn hóa đại phương hay nghề nghiệp của họ trong thời đại Môi Giới Bất Động Sản Trong Cuộc Cách Mạng 4.0

 
Nói chung, tạo ra một khát vọng tập thể, cách thức mà người lãnh đạo cần làm để cho nhân viên cảm thấy họ là một phần tổ chức và cho họ nghĩ về lý do tồn tại của họ trong tổ chức để họ có khao khát đạt được nó bằng những công việc thực hiện đóng góp có giá trị hơn cho tổ chức này. Và về phía công ty cũng không phải sa đà theo đuổi khát vọng đơn lẻ như lợi nhuận mà thay vào đó là những người lao động hợp tác để cùng nhau định hình khát vọng tập thể và khát vọng này they thế cho mục tiêu cá nhân và quan tâm đến những yếu tố cốt lõi cần thiết để đạt tới và duy trì một cách bền vững sự tuyệt hảo. 
 

Luôn có những buổi họp chia sẻ tri thức để lắng nge cũng như sự đóng góp ý kiến 
 
Chúng ta sẽ dễ dàng hình dung thông qua hoạt động tại bất dộng sản nam minh land đó là tạo ra sự truyền đạt giữa các phòng ban để am hiểu công việc hiện tại của nhau, tạo ra sự gắn bó hay gọi chất kết dính trong một văn hóa vận hành có kỷ luật. Luôn có những buổi họp chia sẻ tri thức để lắng nge cũng như sự đóng góp ý kiến từ các phòng ban như Marketing” đề xuất các phương án chiến lược phát triển thương hiệu thiết thực hơn bằng các hình thức quảng cáo PR… Tất cả đều chung một mục tiêu tầm nhìn công ty. Thông tin mở hai chiếu, mọi người tham gia vào việc đóng góp xây dựng các quy trình để quản lý được tốt và hiệu quả hơn. Mọi người hiểu rõ việc mình làm chức năng nhiệm vụ và thức hiện tốt chức năng nhiệm vụ đó và mang lại hiệu quả cho tồ chức
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login